ÖWAMAT

none

Výrobca: Beko

Je určený pre ekologickú separáciu oleja a vody z olejnatých kondenzátov, ktoré vznikajú pri výrobe stlačeného vzduchu olejom mazanými kompresormi. Prefiltrovaná voda s obsahom ropných látok menej ako 20 mg/l môže byť vypúštaná do kanalizácie.

Maximálny tlak16 bar