SS20.60

none

Výrobca: Schmidt

Snímač rýchlosti Schmidt SS 20.60 je navrhnutý pre stacionárne použitie v tlakových potrubiach (max 16 bar) alebo vetracích kanáloch pri atmosférických podmienkách. Senzor meria rýchlosť prúdenia meraného média ako štandardnú rýchlosť(jednotka m/s), vzhľadom ku štandardnému tlaku 1013,25 hPa a štandardnej teplote 20 ° C. Výstupný signál je lineárny a nezávislí od tlaku a teploty média. Pri montáži snímača, môže byť výstupný signál rýchlosti prúdenia použitý na výpočet štandardného prietoku alebo hmotnostného prietoku média.