ECA/ESE 001-330

none

Výrobca: Hitema

Inteligentné mikroprocesorom riadené chillery pre priemyselné chladenie vody. Dvojstupňové chladenie s klasickým veľkoplošným tepelným výmenníkom voda-vzduch s výkonnými axiálnymi ventilátormi a následné chladenie vo freónovom chladiacom okruhu zaručí presnú hodnotu nastavenej teploty vody na výstupe zo zariadenia.

Nom. chladiaci výkon1,3-331 kW
Vstupná / výstupná teplota vody12/7°C
Teplota okolia35°C
Typ použitého kompresoraskrutkový